ARMY RUN Hluboká

Radek Hojda (# 1087)

02:07:27.70 | 11. v kategorii 10.15