ARMY RUN Vítkov, Praha

Marek Kupka (# 9424)

01:01:07.05 | 22. v kategorii 13.15