ARMY RUN VVP Březina, Vyškov

Jakub Podzimek (# 8530)

01:15:33.00 | 1. v kategorii 12.15