ARMY RUN Vítkov, Praha

Jakub Kladiva (# 9150)

03:07:42.40 | 66. v kategorii 10.30