ARMY RUN Vítkov, Praha

Jan Pytelka (# 3065)

00:58:28.49 | 8. v kategorii 14.15