ARMY RUN Vítkov, Praha

Jakub Svoboda (# 1327)

01:19:32.27 | 43. v kategorii 13.15