ARMY RUN Vítkov, Praha

Richard Uzel (# 2009)

01:14:55.74 | 35. v kategorii 13.15