ARMY RUN Hluboká

Jakub Havelec (# 105)

01:23:28.78 | 42. v kategorii 12.45