ARMY RUN Vítkov, Praha

Zdenek Ringelhan (# 186)

01:46:32.97 | 19. v kategorii 10.15