ARMY RUN VVP Březina, Vyškov

Jakub Tremmel (# 7871)

04:09:06.84 | 87. v kategorii 10.15